Komitet Wyborczy Wyborców - Wspólna Gmina Pruszcz Gdański - Lista nr 14
Centrum rekreacji w Juszkowie Centrum rekreacji w Juszkowie
Stanica w Wiślince Stanica w Wiślince
Park Integracji w Straszynie Park Integracji w Straszynie
Plac zabaw Plac zabaw
Szlak Mennonitów Szlak Mennonitów
Dąb w Wojanowie Dąb w Wojanowie
 
 

KWW – Wspólna Gmina Pruszcz Gdański – Lista nr 14

Szanowni Państwo

Magdalena_Kolodziejczak_wybory_2014Z wielką radością i satysfakcją przyjęłam Państwa decyzję o wyborze na Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
Każdy Państwa głos traktuję jako pozytywną ocenę mojej dotychczasowej pracy, a także motywację do dalszego działania na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny.
Swojego poparcia i zaufania udzieliliście Państwo całemu Komitetowi. Aż 17 spośród 20 naszych kandydatów będzie Państwa reprezentowało w Radzie Gminy przez najbliższe cztery lata.
Jestem przekonana, że będzie to czas konstruktywnej dyskusji, owocnej współpracy i dobrych inwestycji, czego Państwu i sobie życzę.

Magdalena Kołodziejczak

 


 

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przedstawić Państwu kandydatów na radnych VII kadencji Rady Gminy z ramienia KWW Wspólna Gmina Pruszcz Gdański.

Rekomenduję Państwu doświadczonych samorządowców (radnych ostatnich kadencji), ludzi związanych z pracą na rzecz swoich miejscowości (sołtysów) oraz osoby, które poprzez pracę zawodową niejednokrotnie angażowały się w problemy lokalnych społeczności.

Kandydaci, których popieram to ludzie czynu, dialogu i kompromisu. Jestem przekonana, że będą godnie reprezentować Państwa interesy.

Magdalena Kołodziejczak

Na zdjęciu od lewej: Adam Szpała ze Straszyna, Jerzy Łangowski z Goszyna , Daniel Kulkowski z Żukczyna, Marek Kowalski z Jagatowa, Józef Szramuk z Łęgowa, Maciej Wysocki z Lędowa, Krzysztof Paśko z Łęgowa, Renata Rusztyn z Roszkowa, Łukasz Franiak z Juszkowa, wójt Magdalena Kołodziejczak, Jan Pawul ze Straszyna, Danuta Czerwińska z Rokitnicy, Janusz Sampolski z Przejazdowa, Małgorzata Osowska ze Straszyna, Zygmunt Zalewski z Rotmanki, Ewa Romik z Rotmanki, Magdalena Migowska z Wiślinki, Karol Karc z Juszkowa i Lech Milewski ze Straszyna. Na zdjęciu brakuje dwóch kandydatów na radnych: Adama Mocarskiego oraz Tadeusza Bednarczyka.

 

Szanowni Państwo,

Zbliżają się kolejne wybory samorządowe. Od 12 lat pracuję na rzecz naszej lokalnej społeczności piastując urząd Wójta Gminy. Praca ta daje mi poczucie satysfakcji i radości z obserwowania wielkich zmian jakie zachodzą w naszej Gminie, dlatego też postanowiłam ponownie ubiegać się o  Państwa poparcie w nadchodzących wyborach.

Swoją misję 12 lat temu oparłam na dwóch filarach.

Pierwszy z nich to zrównoważony rozwój całej gminy, zarówno jej wyżynnej, jak i nizinnej części. Głównym celem stała się likwidacja dysproporcji w dostępie do podstawowej infrastruktury, jak kanalizacja, woda i drogi. Zawsze uważałam, że prawdziwe i  stabilne podstawy rozwoju społeczeństwa budujemy poprzez inwestycje w edukację. Stąd bardzo duże nakłady w ostatnich budżetach na budowę i remonty szkół.

Drugi fundament, na którym oparłam swoją pracę to bezpośredni kontakt z mieszkańcami – dający wiedzę na temat ich potrzeb oraz wyznaczający kolejne cele do osiągnięcia.

Lista zrealizowanych zadań, w dużej części dzięki pozyskanym środkom unijnym, jest długa, obejmuje większość dziedzin życia i dotyczy wszystkich miejscowości naszej gminy.  Finalizujemy proces kanalizowania ścieków oraz modernizacji ujęć wody, sukcesywnie remontujemy i budujemy drogi, dzieci uczęszczają do nowoczesnych szkół, kolejne gminne miejscowości łączymy ścieżkami pieszo-rowerowymi, a wolny czas możemy spędzać na coraz nowocześniejszych placach zabaw i boiskach. Mieszkańcy naszej gminy mają do dyspozycji salę kinową, biblioteki, szlak kajakowy i  przystań żeglarską. Nasze umiejętności sportowe możemy rozwijać w ponad 20 sekcjach sportowych, a zdolności artystyczne w różnorodnych kołach artystycznych. W każdej z tych dziedzin jest jeszcze coś do zrobienia, ale zasadniczy skok cywilizacyjny został wykonany właśnie w ostatnich latach.

Magdalena Kołodziejczak

Przyszłą kadencję chciałabym poświęcić na sukcesywne uzupełnianie brakującej infrastruktury podstawowej – w szczególności dróg – oraz na zaspokojenie innych potrzeb społecznych w dziedzinach: edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, rekreacji i sportu.

Rozpoczęta właśnie nowa perspektywa unijna wymagać będzie jeszcze większej skuteczności w pozyskiwaniu kolejnych środków oraz sprawności w realizacji dużych, partnerskich, w tym metropolitalnych projektów. Moje osiągnięcia, wiedza i zdobyte przez ostatnie lata doświadczenie dają solidne podstawy dla tych niełatwych wyzwań.

Pracę na rzecz gminy zawsze traktowałam jak misję. Z największym możliwym zaangażowaniem realizowałam wyznaczone przez Państwa cele. W ten sposób pragnę nadal  wypełniać swoje obowiązki,  ponownie piastując z Państwa wyboru urząd Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

Magdalena Kołodziejczak